Výcvik MBTI® V Koučovaní

Výcvik MBTI® v koučovaní

Ako porozumieť vzájomným odlišnostiam

Máte pocit, že vám ľudia okolo vás robia napriek? Pýtate sa prečo nie sú kolegovia schopní dodržať dohodnutý čas? Nerozumiete niektorým kolegom a oni nerozumejú Vám? Chcete vedieť, prečo kolega na poradách mlčí a z akého dôvodu vás znervózňuje? Na základe sebapoznania a pochopenia vzájomných odlišností zvyšujete schopnosť komunikácie, tímovej spolupráce, zvyšujete percento úspechu a znižujete pocit stresu a vyhorenia.

K odpovediam na horeuvedené otázky slúži indikátor MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®). Dáva možnosť porozumieť  odlišnostiam medzi ľuďmi a nastaviť tak tím, spoluprácu, komunikáciu či biznis stretnutie. Odlišnosti medzi ľuďmi nemusia byť konfliktné, ale cenné!

Návrat v spomienkach do detských čias, keď sme drali lavice počúvaním vybraných slov, je najlepším príkladom k pochopeniu odlišností, pri ktorom nám pomáha MBTI®. Boli aj takí, ktorým sa v škole páčilo a považovali ju za zábavnú. Pravda, bolo ich málo. Väčšina z nás mala už v tých časoch na školu svoj názor, ktorý sa moc nezmenil. Niektoré deti mlčky sedeli celé roky, iné neustále dávali otázky a ich ruka bola často nad hlavou. Podobne je to i v práci. Sú kolegovia o ktorých ani po 10 rokoch neviete viac ako meno a priezvisko. Naopak, príde niekto nový a vy o ňom za jeden deň viete všetko. Odlišnosti vysvetľuje typológia MBTI®.

 

Myers-Briggs Type Indicator® je najznámejší a najdôveryhodnejší psychologický nástroj typológie osobnosti. Vychádza z práce C. G. Junga na ktorú nadviazali zakladateľky MBTI®,  Katharine Briggs a Isabel Myers. O kvalite a kredibilite MBTI® svedčí viac ako 70 rokov histórie a  viac než 50 miliónov uživateľov na celom svete.

MBTI® odhaľuje to, ako vnímame a ako komunikujeme. Umožňuje nahliadnuť do našej motivácie a motivácie iných. MBTI® je nástroj pre ďalší osobný rozvoj, vďaka ktorému môžeme dosiahnuť vyššiu efektivitu, lepšie a rýchlejšie výsledky.

Prečo by som sa mal zúčastniť kurzu?
 • Pod vedením skúsenej lektorky  spoznáte svoje silné stránky, ktoré  môžu byť inšpiráciou pre ďalší osobný rozvoj. 
 • Porozumiete, ako sa osobnostná typológia prejavuje a ako sa používa pri vedení a rozvoji ľudí.
 • Naučíte sa porozumieť potrebám a správaniu ľudí v tíme. 
 • Naučíte sa porozumieť potrebám klientov a efektívne spolupracovať.
 • Zistíte prínos MBTI® typológie v koučovaní, a vysvetlenie prečo sa objavujú niektoré konkrétne prekážky.
 • Dostanete doporučenia a tipy ako vo svojom manažérskom prístupe vyvažovať jednotlivé preferencie tak, aby ste efektívne viedli rôzne osobnostné typy. 
Cieľová skupina:
 • Interní a externí kouči
 • Manažéri
 • HR riaditelia, HR manažéri
 • Training & Development manažéri
 • Vedúci tímov, tím lídri
 • Lektori
 • HR špecialisti, konzultanti
Bezkonkurenčná cena - prvý krát na Slovensku
Bežná cena
420 €
Naša cena
380 €

Dôveryhodnosť partnera a max. 15 ľudí v skupine

Ukončenie certifikátom

Jediné vzdelávanie tohto druhu v SR

Dva inšpiratívne dni
Miesto konania výcviku podľa dohody

Prvý deň

 • Princípy Jungovskej typológie osobnosti.
 • Sebapoznanie, stanovenie vlastného osobnostného typu.
 • Odpovede na:
 • Ako získavam energiu: Extraversion alebo Introversion?
 • Ako sa rozhodujeme: Thinking alebo Feeling?
 • Ako prijímame informácie: Sensing alebo Intuition?
 • Ako pristupujeme k okoliu: Judging alebo Perceiving?
 • Prejavy osobnostnej typológie v komunikácií a tímovej práci.
 • Ako komunikovať s rôznymi osobnostnými typmi?
 • Možnosti využitia osobnostnej typológie.

Druhý deň

 • Porozumenie sebe samému, pochopenie odlišností medzi ľuďmi.
 • MBTI® a leadership – ako používať typológiu vo vedení ľudí.
 • MBTI® – rozvíjanie ľudí a tímová práca.
 • MBTI® a koučovanie.
 • Kľúčové koučovacie kompetencie z pohľadu osobnostnej typológie.
 • Vplyv „Vášho“ osobnostného typu na koučovací proces.
 • MBTI® a stress management.
Dôveryhodnosť partnera
pruvodce-svetem-koucovani

 V Coach Agency veríme, že kvalita vzdelávania v oblasti rozvoja je predpokladom pre úspešnú spoluprácu s klientmi a kolegami. To je dôvod nadviazania spolupráce s Academy of Coaching Excellence z Českej republiky. Náš partner má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním koučov, lídrov a manažérov a ako jeden z mála sa venuje práve spojeniu a využívaniu MBTI® v koučovaní a vedení ľudí.

 

Tip na čítanie a rozvoj:

Po dlhoročných skúsenostiach napísali zakladatelia spoločnosti knihu, v ktorej prinášajú praktický návod, ako pri koučovaní a vedení ľudí využiť metódy založené na typológií osobnosti MBTI®.

Bezkonkurenčná cena - prvý krát na Slovensku
Bežná cena
420 €
Naša cena
380 €